Úvod / Jak vybírat detektor

Jak vybírat detektor

hromada

I začátečník by si měl vybrat relativně kvalitní detektor, aby nebyl následně odrazen jeho nepříjemnými nedostatky a nezjistil po prvních hodinách v terénu, že ho to nebude bavit. Na českém trhu nalezneme spousty značek detektorů v různých cenových relacích. Mezi první radu bych určitě zařadil osobní návštěvu u prodejce a vyzkoušení detektoru. Vždy každému sedí něco jiného a tak brát doporučení od známého jen jako radu. Vybírat detektor pouze podle obrázků a přečtení textu není zrovna to nejlepší.

Pravý hledač vyrazí do terénu po svítání a vrací se až za tmy, tedy až na pár výjimek, co jim tma nevadí. Z toho důvodu je dobré, si osobně vyzkoušet ergonomii a technologické zpracování detektoru. Je důležité, aby vám vyhovovala jeho váha a celkové vyvážení. Ujistěte se, jestli vám vyhovuje umístění a zpracovaní loketní opěrky a přístup k ovládacím prvkům detektoru. Celkově se to nezdá, ale běhat celý den v neprostupném a kopcovitém terénu dá velice zabrat a váha detektoru je po pár hodinách velice znát.

Také bych uvedl na pravou míru proslulé rozlišování detektorů slovy analogové a digitální. Skoro všechny dnes dostupné detektory jsou řízeny IO (mikroprocesorem), ve kterém je nahraný software, který vyhodnocuje signály z cívky a pak posílá zpracované údaje buď na displej, nebo jen do reproduktoru anebo na obojí.

Teď bych pro vysvětlení popsal některé nastavovací prvky, které se běžně vyskytují u detektorů kovů.

Sensitivite

Sensitivite je základní nastavení detektoru. Nepleťte si to s nastavením výkonu. Jinak řečeno citlivost, která nastavuje úroveň vyhodnocování signálů. Například, pokud se pohybujeme s detektorem v blízkosti rušivých elektromagnetických polí, stáhneme jeho citlivost a tím se stane stabilnější.

Ground ballance (grab)

Jedná se o prvek, kterým se kompenzují vlivy půdy, na které hledáme. Je rozdíl hledat na jílovité anebo na kamenité půdě, která může mít charakter kovů. Oříškem bývají nejčastěji místa sopečného původu nebo místa s vysokým obsahem čediče. U jednodušších detektorů je tato kompenzace pevně nastavena výrobcem.

Discriminace

Discriminace je typ rozlišování. Pomocí téhle funkce si můžeme vydiskriminovat (potlačit) kovy, které nechceme, aby jej detektor detekoval. Nejčastěji tak potlačujme nežádoucí železné předměty, které pak detektor nehlásí a nemusíme tak kopat každý hřebík. Tato funkce plynule odrušuje typy barevných kovů, zpravidla v číselné řadě 0-99.

Funkce Notch

U detektorů jej můžeme nazývat jako takový filtr kovů. Tato funkce je příbuzná diskriminaci, ale funguje trošku jinak. S touto funkcí se nejčastěji setkáme u detektorů s displejem. Notchem si libovolně zvolíme, jaké typy kovů chceme hledat. Pro příklad si necháme železo (0-25) a potom stříbro a zlato (80-99). Tudíž jsme vynechali oblast hliníku a jiných kovů - toto je jen příklad a takovéto nastavení bych osobně nedoporučoval. U každého výrobce je to jiné, ale princip je stejný.

Frequency (shift)

Ne všechny detektory tuto funkci nabízejí. Jedná se o mírný posun/změnu pracovní frekvence, obvykle v řádech desetin kHz. Tato funkce slouží k tomu, aby dva stejné detektory ve své blízkosti nerušily. Dva stejné detektory se mohou navzájem rušit na vzdálenost 10-15 metrů což může být pří hledání na velmi zajímavé, ale mále ploše pro dva hledače velký problém. Při přepnutí/posunu pracovní frekvence pak mohou oba hledat v těsné blízkosti. Některé detektory kromě této funkce disponují možností změny pracovní frekvence v jednotkách kHz. V tomto případě může uživatel volit pracovní frekvenci dle typu hledání.

Tone

Znamená přepínání počtu reprodukování tonů a jejich následné míchání. Z pravidla jsou detektory 2 a 3 tónové nebo disponují dalšími zvukovými režimy vyhodnocování nalezeného předmětu. V praxi to pak znamená, že detektor signalizuje železné předměty nízkým tónem a ostatní kovy (měď, stříbro, zlato, mosaz atd.) tónem středním nebo vysokým.

Pinpoint

Znamená bezpohybový režim, ve kterém detektor signalizuje přítomnost kovů. Nemá rozeznávání a používá se pro přesnější dohledávání.

All metal (AM)

Jedná se o režim, ve kterém detektor detekuje veškeré kovové předměty stejným tónem ve většině případů bez dalšího rozlišování a někdy také v bezpohybovém módu.

Velmi důležité pro další rozšíření detektoru je dostupnost dalšího příslušenství. Mezi nejběžnější doplňky patří hledací cívky. Volba typu hledací cívky je velmi důležitá v závislosti co budeme hledat. Velké cívky systému 2D, které mají obecně hlubší dosah, velkou plochu pokrytí a lepší záběr do stran, ale zase na úkor rozlišování malých předmětů. Jsou velice vhodné pro hledání militárií na již vyhledaných lokalitách kde je reálná šance nálezu hlouběji uložených předmětů nebo v lokalitách kde lidé ukrývali předměty (sudety atd.).

Pro hledání malých předmětů (drobné mince atd.) jsou vhodné koncentrické cívky. Jejich vyzařovací charakteristika je soustředěná na střed cívky a směrová. Tyto cívky mají největší efekt v jejich středu, takže mají velice slabý záběr do stran. Koncentrická cívka je výborný doplněk pro hledače malých předmětů. v lokalitách s vysokou koncentrací železných předmětů, kde předpokládáme možný výskyt drobných předmětů z barevných kovů (stříbro, zlato, měď atd.), budou pro své lepší separační vlastnosti vhodnější cívky systému 2D menších velikosti.

Dále nesmíme opomenout pracovní frekvenci detektoru. Platí pravidlo, že detektory s nízkou pracovní frekvencí (4-6 kHz) lépe pronikají půdou, což znamená více do hloubky. Je to dáno vlnou délkou. Pro hledače militárií jsou velice vhodné.

Detektory s vysokou pracovní frekvencí (18 kHz) se hodí pro hledání drobných předmětů. Jejich vlnová délka je kratší a tak detektor lépe reaguje na malé předměty. S prostupností terénu nemají až tak odlišný problém jako detektory s nižší pracovní frekvencí. Mají větší citlivost (jemnost).

Mezi další oblíbené doplňky patří sluchátka. Se sluchátky hledač mnohem lépe vnímá slabé hraniční signály a je mnohem více vnímavější na rozdíly signálu. Při výběru je opět důležitá ergonomie zpracování, váha a typ. Mezi oblíbené typy patří bezdrátová sluchátka. Jelikož se od detektoru očekává přesnost a krátká reakční doba, nesmí být digitální přenos zvuku nijak zásadně zkreslený a hlavně opožděný. Pouze jediný výrobce tyto nežádoucí vlivy eliminoval a své detektory vyrábí s integrovaným vysílacím modulem. Existují i externí (univerzální) vysílací moduly pro bezdrátový přenos audia, ale skoro u všech dochází ke značnému zpoždění přenosu. Pokud váš detektor je sám o sobě velmi rychlý s okamžitou reakcí, tak bych vám nekvalitní bezdrátová se zpožděním signálu nedoporučil.

Kvalitu detektoru lze určit i podle výrobce. Rozmanitost kvalitního příslušenství, dostupnost náhradních dílů a technické podpory určitě tvoří vizitku výrobce. U mnoha výrobců se setkáme s omezenými možnostmi, jak rozšířit příslušenství. Někteří ani nenabízí k některým modelům přídavné cívky a jejich zpracování, jak technické nebo vizuální, není moc praktické.

Jak sami vidíte problematika správného výběru detektorů je velice složitá a přístroj, který si zakoupíte by vám měl vydržet spolehlivě pracovat několik let. Proto vám doporučuji navštívit naší specializovanou prodejnu detektorů kovu a zcela nezávazně konzultovat výběr detektorů. Každý model máte možnost vzít do ruky a vyzkoušet si ho. V případě zájmu více hledačů jsme schopni zajistit předváděcí akci kdekoliv v ČR.

Hodně úspěchů a krásných nálezů Vám přeje,

Miroslav UC Kratochvíl - provozovatel serveru Detektorweb.cz a vydavatel časopisu Detektor revue
mobil: 720 100 200
e-mail: info@detektorykovu.cz