Úvod / Blog / XP DEUS II v1.0-2.0 aktualizace – instrukce

XP DEUS II v1.0-2.0 aktualizace – instrukce

15. 05. 2023

XP DEUS II aktualizace softvare v1.0

XP s potěšením oznamuje spuštění nové aktualizační platformy kompatibilní s PC a MAC pro váš DEUS II.

Vytvořte si svůj účet a aktualizujte svůj DEUS II na verzi 1.x  nebo na 2.0 nyní a užijte si nejnovější inovace zdarma!
(Tato aktualizační platforma funguje pouze s následujícími prohlížeči: Chrome, Edge, Opera, Brave)

CO JE NOVÉHO VE VERZI v1.0:


PLNÉ TÓNY/FULL TONES (DISK. > EXPERT)

 • Posun plné tóny (PLNÉ TÓNY > EXPERT)

   Funkce POSUN FT umožnuje uživateli posunout zvukové frekvence „Full Tone" cílů umístěných těsně nad prahem diskriminace, aby je lépe slyšitelně odlišil od železných předmětů.

      0 = žádný posun/vypnuto
      5 = výchozí hodnota, vytvoří malý posun
      10 = výraznější posun/odsazení
      40 = (max.) všechny cíle nad úrovní diskriminace budou znít stejně vysokým tónem

   Pozn.: Funkce POSUNT FT se zobrazí pouze v režimu PLNÉ TÓNY.

 • PLNÉ TÓNY – HLASITOST TÓNU (PLNÉ TÓNY > EXPERT)

   Přizpůsobte si zlomy tónů a úroveň hlasitost pro 5 vodivostních rozsahů plných tónů za účelem zvýraznění určitých rozsahů pro dané cíle.

fulltones-2screens

HLASITOST TÓNŮ (MENU > DISK > EXPERT > TONY > EXPERT)
Nastavte si individuální hlasitost každého tónu na 11 úrovních, tak aby jste ztlumili určité cílové rozsahy a upřednostnili jiné, dle vašeho požadavku.


MAXIMÁLNÍ FREKVENCE (MENU > FREK MAX)

Omezuje maximální nejvyšší frekvenci použitou v multifrekvenčním spektru FMF na 40 kHz, 24 kHz nebo 14 kHz pro každý program.
Snížení maximální frekvence zlepšuje pudní stabilitu a diskriminaci železa.
To také snižuje citlivost na nízko vodivé cíle (T.ID 25-50) a schopnost přijímat mince smíchané s hřebíky/železem nebo v silně mineralizované půdě.
Například program č. 1 HLAVNÍ spojený s maximální frekvencí 14 kHz (4-14 kHz spektrum) je vhodnější pro lokalizaci vysoce vodivých cílů (stříbrné mince), ve srovnání s výchozím pásmem do 40 kHz.
Poznámka: Posun frekvence a automatické vyhledávání frekvence (SKEN) byly přesunuty do podnabídky FREK MAX.

frequence-max-v4-XP-DEUS-II
AUDIO FILTR (VOLBY > AUDIO)

Vyčistí zvuk a zní plynuleji, méně nestabilně, zejména u hlubších/hraničních signálů, výběrem správného zvukového filtru dle oblasti, ve které hledáte můžete získat několik centimetrů hloubkového dosahu navíc.

 • Na čistých plážích nebo čistém otevřeném terénu budou zajímavé vyšší úrovně nastavení od 2 do 5.
 • V prostředí znečištěným železem si nižší úrovně od 0 do 2 zachovají dostatek nuancí ve zpětné vazbě železa pro lepší rozpoznání železných a neželezných cílů.

Na hodnotě 0, je audio filtr deaktivován.

audio-filter_v2
HI-SQUARE AUDIO VÝSTUP (VOLBY > AUDIO > TYP ZVUKU)

Tento nový zvukový výstup přináší bohatší a jasnější harmonickou odezvu pro slabé hraniční signály ve srovnání se standardní režim SQUARE.

V kombinaci s režimem Pitch budou velké cíle blízko cívky znít méně ostře a změkčeně ve srovnání s SQUARE, aby bylo možné lépe identifikovat hluboké cíle, aniž by došlo k zahlcení vašeho sluchu blízkými a silnými signály.

high-square_v4

high-square_bandeau_v4

Rychlejší T.ID (číselná identifikace)

Zobrazení cílového ID (T.ID) se nyní aktualizuje rychleji, takže ID železného cíle nezdržuje na neželezném cíli. Také upravte nastavení FE T.ID na OFF, abyste upřednostnili zobrazení neželezných cílů.

FE T.ID (VOLBY > KONFIGURACE > ON/OFF)

FE T.ID = ON: Zobrazuje ID železných předmětů.
FE T.ID = OFF: Nezobrazí ID železných cílů, ale pouze cílů s hodnotou ID vyšší, než je nastavení diskriminace (i když ponecháte zapnuté nastavení Hlasitost železa).
V prostředích znečištěných železem nastavte FE T.ID na OFF, abyste se zaměřili na zobrazení neželezných cílů.

fe.t.id

SILENCER (DISKRI > EXPERT)
Nyní efektivnější a rozložený do 8 úrovní od 0 do 7.
Při nastavení SILENCERU na úrovně 2-3 budou lépe eliminovány obtížné identifikovatelné železné cíle zobrazující vysoké ID a generující vysoké tóny.
Pokud chcete dále zlepšit rozlišování železných cílů, zvažte:
   - Zvýšení Silenceru na úroveň 3, 4, 5...
   - Zvýšení úrovně diskriminace na 8-10.
   - Použijte funkci potlačení PIVNÍ ZÁTKA (POTLAČENÍ železných a velkých železných zátek)
   - Snížení maximální frekvence na 24 nebo 14 kHz


DALŠÍ ZMĚNY:

Program č. 1 – HLAVNÍ
Program 1-Hlavní nyní používá 2 tóny a režim zobrazení velkých T.ID jako výchozí. Jeho reaktivita je mírně snížena z 2,5 na 2, aby vám nabídla vyšší výkon při běžném použití na méně znečištěné půdě.

Nabídka Multi Notch and Ground je nyní k dispozici na WS6
Multi-Notch a také Ground menu s all-metal režimem jsou nyní k dispozici na WS6 Master.

 

VERZE v2.0:

Tato aktualizace přináší podporu hloubkového systému XP XTREM HUNTER, který přináší nové úžasné možnosti pro detektory XP DEUS IImaximální detekční hloubkou až 5 metrů!

DALŠÍ ZMĚNY:

 • Program ZLATÉ POLE: Zvýšena citlivost na velmi malé nízko vodivé cíle
 • Funkce ekvalizér je nyní dostupná a po sluchátka s kostním vedením XP BH-01

 

 

XP DEUS II CZ MANUAL PDF ČESKÝ INTERAKTIVNÍ MANUÁL XP DEUS II v1.0 a novější

VIDEO GALERIE K SOFTWARE v1.0


Gary Blackwell představuje novinky software v1.0

Postup aktualizace přes novou on-line platformu.

Pepa Bis vysvětluje nové funkce software V1.0

Pepův vyladěný lesní program v režimu HI-SQUARE - soft v1.0

DOPORUČENÍ A POSTUP AKTUALIZACE


Vlastní uživatelské programy

Pokud jste vytvořili vlastní programy, doporučujeme, abyste si je před aktualizací poznamenali, abyste je mohli po aktualizaci znovu vytvořit.

Aktualizace

Na webové stránce XP DEUS UPDATE (https://updater.xpmetaldetectors.com/#/login) se přes odkaz „Subscribe" zaregistrujte, vyplňte požadované údaje a především si pečlivě překontroluje váš email. Když do pole Your distributor (váš distributor) vyplníte DETEKTORYKOVU.cz budeme samozřejmě velmi rádi. Zároveň doporučujeme zaškrtnout poslední políčku kde potvrzujete, že vám XP může občas zasílat na mail novinky o dalších aktualizacích a nových produktech. Vše potvrdíte zeleným tlačítkem „SUBSCRIBE".

Následně vyčkejte až vám přijde potvrzení registrace na email, který jste zadali při registraci. V něm pak klikněte na „VALIDATE ACCOUNT" a můžete se pustit do aktualizace.
Upozornění: aktualizační platforma funguje pouze s následujícími prohlížeči: Chrome, Edge, Opera, Brave).

Klikněte na zelené tlačítko „CONNECT YOUR DEVICE".

Před aktualizací nabijte hlavní jednotku a bezdrátová sluchátka alespoň na 50 %.

AKTUALIZACE HLAVNÍ JEDNOTKY

 • Vyberte kartu „DEUS II" v horní části stránky aktualizačního programu a můžete pak i využít grafického průvodce nebo ho přeskočit.
 • Podle pokynů nastavte hlavní jednotku do režimu aktualizace (VOLBY > KONFIGURACE > AKTUALIZACE > ANO). Na displeji vám bude svítit nápis UPDATE v rámečku.
 • Připojte aktualizační kabel USB se 3 výstupy (dodaný s vaším DEUS II) do hlavní jednotky a následně do vašeho počítače.
 • V malém vyskakovacím okně na vašem počítači zvolte/potvrďte připojení „DEUS II" a následně zvolte verzi software, kterou chcete do vaší jednotky nahrát.
 • V pravé části obrazovky se vám zobrazí informace o vaší jednotce včetně aktuální verze software. V této části se také nachází zelené tlačítko „UPDATE", kterým spustíte aktualizační proces. Během aktualizace v žádném případě jednotku neopojujte. Proces trvá cca 30 vteřin. Jakmile se objeví nápis „Success" můžete jednotku bezpečně odpojit – aktualizace jednotky je hotová.

Aktualizační kabely XP DEUS II

Aktualizace hlavní jednotky XP DEUS II

AKTUALIZACE BEZDRÁTOVÝCH SLUCHÁTEK WS6/WSA II A WSA II-XL

Vezměte prosím na vědomí, že je nutné aktualizovat všechna vaše bezdrátová sluchátka WS6, WSA II nebo WSA II-XL na stejnou verzi jako hlavní jednotku, jinak nebudou fungovat.

 1. Vyberte kartu „WS6 nebo WSA II“ v horní části stránky aktualizačního programu. WSA II a WSA II-XL používají stejný aktualizační soubor/kartu.
 2. Postupujte podle pokynů aktualizačního programu a nastavte sluchátka do režimu aktualizace.
Aktualizace bezdrátových sluchátek XP WS6 a WSA II.

Bezdrátová sluchátka XP WS6:

 1. Stiskněte tlačítko ⚙️ pro přístup do VOLBY, pomocí stejného tlačítka nalistujte KONFIGURACE a stiknutím na 2 vteřiny potvrďte.
 2. Stejným tlačítkem nalistujte položku AKTUALIZACE a opět potvrďte stiskem na 2 vteřiny.
 3. Stiskněte pravé spodní tlačíko pro potvrzení a na displeji sluchátek se zobrazí nápis UPDATE v rámečku. Sluchátka jsou připravena na aktualizaci.
 4. Použijte přímý USB kabel (datový), který byl dodán společně s detektorem, NEPOUŽÍVEJTE tří-koncový kabel!

Bezdrátová sluchátka XP WSA II a WSA II-XL:

 1. Stiskněte tlačítko - a poté tlačítko + a podržte obě tlačítka po dobu 12 vteřin.
 2. Dioda na sluchátkách se rychle rozbliká, po 12 vteřinách začne pomalu pulzovat - tak signalizují připravenost na aktualizaci.
 3. Použijte přímý USB kabel (datový), který byl dodán společně s detektorem, NEPOUŽÍVEJTE tří-koncový kabel!

Aktualizační kabely XP DEUS II

Samozřejmě můžete navštívit naše prodejny v Praze a Brně kde vám aktualizaci rádi na počkání provedeme.

K dispozi jsou také starší verze software v0.6, 0.71, 1.0 a 1.1. Vždy však doporučujeme používat nejnovější verzi, s kterou budeme moc využívat na plno všechny funce vašeho detektoru.

XP DEUS II v1.0-2.0 aktualizace – instrukce

Zpět na Blog


Další články

XP XTREM HUNTER - otázky a odpovědi, Garry Blackwell
03.11.2023

XP XTREM HUNTER - otázky a odpovědi, Garry Blackwell

Nyní, když se XP XTREM HUNTER dostal do obchodů, jsem si jistý, že máte spoustu otázek. Možná budu moci na některé z nich odpovědět zde. Co je to dvouboxový detektor…

BIS DEUS ACADEMY - 18.11.2023 HRADEC KRÁLOVÉ
29.10.2023

BIS DEUS ACADEMY - 18.11.2023 HRADEC KRÁLOVÉ

Ve spolupráci s Pepou Bisem jsme pro vás připravili BIS DEUS ACADEMY! Pepa Bis je osobností, kterou jistě znáte z jeho Youtube kanálu (https://www.youtube.com/@XPDeus1.2), kde…

Doručení zásilek nově i službou GLS
21.06.2023

Doručení zásilek nově i službou GLS

Nově máte možnost zvolit si doručení objednaného zboží službou GLS. K dispozici jsou tři možné varianty doručení:1) Doručení na vámi zadanou adresu2) Doručení na výdejní místo –…